•  
  • slide2
  • slide3
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Categories starting with E

Items starting with E Files

Elektrické pohony BERNARD CONTROLS typ ST

Elektrické viacotáčkové pohony ST sú určené pre pohon armatúr s lineárnym pohybom uzatváracieho mechanizmu (nožové a pogumované posúvače, sedlové ON/OFF a regulačné ventily, stavidlové uzávery atď.). Pohony sa využívajú v rôznych priemyselných aplikáciách (energetika, čistiarne odpadových vôd, papierenský, petrochemický, chemický a plynárenský priemysel...). Základné technické vlastnosti pohonov sú:
- prevádzkové zaťaženie podľa IEC 34 S4-30% ED alebo v prevedení Class III pre zaťaženie S4-50% ED, tepelná ochrana motoru, koncové spínače polohy, prídavné koncové spínače polohy, momentové spínače, manuálne ovládanie, optická signalizácia polohy, voliteľné integrované elektrické ovládanie, krytie IP68 ako štandard. Pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu sa pohony vyrábajú podľa ATEX EEx ed alebo EEx d. Krútiace momenty elektropohonov sú v rozsahu 60 až 16000Nm, ovládacie napätie môže byť voliteľné 24V AC/DC, 230V AC, 400V AC, prevádzková teplota je v rozsahu od -20°C až do +70°C v štandarde, -40°C až +70°C, 0°C až +90°C voliteľne.

Elektrické pohony BERNARD CONTROLS typ SQX

Štvrťotáčkové pohony SQX pre pohon armatúr (guľové kohúty, uzatváracie klapky atď.) vo vyhotovení pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu. Stupeň ochrany pohonov je podľa ATEX EEx ed, EEx d.Základné technické vlastnosti pohonov sú:
- prevádzkové zaťaženie podľa IEC 34 S4-30% ED alebo v prevedení Class III pre zaťaženie S4-50% ED, tepelná ochrana motoru, koncové spínače polohy, prídavné koncové spínače polohy, momentové spínače, manuálne ovládanie, optická signalizácia polohy, voliteľné integrované elektrické ovládanie Integral+, Posigam+, krytie IP67 ako štandard, IP68 na objednávku. Krútiace momenty elektropohonov sú v rozsahu 60 až 1200Nm, ovládacie napätie môže byť voliteľné 115V AC, 230V AC, 400V AC, prevádzková teplota je v rozsahu od -20°C až do +70°C v štandarde, 40°C až +70°C, 0°C až +90°C voliteľne.

Elektrické pohony BERNARD CONTROLS typ FQ

Štvrťotáčkové jednočinné pohony FQ pre pohon armatúr (guľové kohúty, uzatváracie klapky atď). V prípade výpadku napájania alebo iniciácie havarijným signálom pohon s armatúrou vracia do východiskovej polohy pružina. Základné technické parametre pohonov sú:
- tepelná ochrana motora, koncové spínače polohy, prídavné koncové spínače polohy, momentové spínače, manuálne ovládanie, optická signalizácia polohy, vysielač polohy 4-20mA alebo potenciometer. Stupeň krytia pohonov je IP67, pohony sa vyrábajú aj vo vyhotovení podľa ATEX EEx d IIC T4/T5. Krútiace momenty elektropohonov sú v rozsahu 40 až 500Nm, operačný čas elektromotora je 14 až 117 sekúnd, operačný čas spätného chodu s pružinou je 2 až 27 sekúnd podľa veľkosti a typu pohonu. Ovládacie napätie môže byť voliteľné 115V AC, 230V AC, 400V AC, prevádzková teplota je v rozsahu od -20°C až do +70°C v štandarde, -40°C až +70°C, 0°C až +90°C voliteľne.

Elektrické pohony BERNARD CONTROLS konštrukčný rad Integral+,Posigam+

Kompaktný systém ovládania štvrťotáčkových, viacotáčkových a lineárnych elektrických pohonov. Varianta Integral+ je určená pre ON/OFF režim ovládania pohonu, varianta Posigam+ je určená pre polohovanie pohov s armatúrami.

Elektrické pohony BERNARD CONTROLS typ INTELLI

Elektrický modulačný ovládač INTELLI+ je elektronická jednotka, ktorá je schopná ovládať činnosť elektrického pohonu BERNARD v modulačnom režime prevádzky. Určený je pre ON/OFF prevádzku, regulačnú triedu III alebo regulačnú triedu II intenzívnej modulácie. Jednotka pozostáva z niekoľkých PCB (dosiek plošných spojov), ktoré obsahujú mikroprocesor, umožňujúci široký rozsah prostriedkov komunikácie (PC, fieldbus, miestna sieť atď.) preto s touto jednotkou treba manipulovať veľmi opatrne.

<<  1 [23 4 5 6  >>