•  
  • slide2
  • slide3
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

BERNARD CONTROLS Files

Elektrické pohony BERNARD CONTROLS typ ASM

Elektrické viacotáčkové pohony ASM sú určené pre pohon armatúr s lineárnym pohybom uzatváracieho mechanizmu (nožové a pogumované posúvače,sedlové ON/OFF a regulačné ventily,stavidlové uzávery  atď). Pohony sa využívajú v rôznych priemyselných aplikáciách (energetika,čistiarne odpadových vôd,papierenský,petrochemický,chemický a plynárenský  priemysel...). Základné technické vlastnosti pohonov sú:
- prevádzkové zaťaženie podľa IEC 34 S4-30% ED alebo v prevedení Class III pre zaťaženie S4-50% ED, tepelná ochrana motoru, koncové spínače polohy, prídavné koncové spínače polohy, momentové spínače, manuálne ovládanie, optická signalizácia polohy, voliteľné integrované elektrické ovládanie, krytie IP68 ako štandard. Pre prostredie s nebezpečím výbuchu sa pohony vyrábajú podľa ATEX EEx ed alebo EEx d. Krútiace momenty elektropohonov  sú v rozsahu 60 až 16000Nm, ovládacie napätie môže byť volitľné 24V AC/DC, 230V AC, 400V AC, prevádzková teplota je v rozsahu od -20°C až do +70°C v štandarde, -40°C až +70°C, 0°C až +90°C voliteľne.

Pokyny k montáži a údržbe si stiahnete tu

 

Elektrické pohony BERNARD CONTROLS typ EZ

Štvrťotáčkové pohony EZ pre pohon armatúr (guľové kohúty,uzatváracie klapky atď). Pohony sa využívajú v rôznych priemyselných aplikáciách (energetika,čistiarne odpadových vôd, papierenský, chemický priemysel...). Základné technické vlastnosti pohonov sú:
- prevádzkové zaťaženie podľa IEC 34 S4-30% ED alebo v prevedení Class III pre zaťaženie S4-50% ED, tepelná ochrana motoru, koncové spínače polohy, prídavné koncové spínače polohy, momentové spínače, manuálne ovládanie, optická signalizácia polohy, voliteľné integrované elektrické ovládanie Integral+, Posigam+,krytie IP67 ako štandard, IP68 na objednávku. Krútiace momenty elektropohonov  sú v rozsahu 45 až 10000Nm, ovládacie napätie môže byť volitľné 24V AC/DC, 110V DC, 230V AC, 400V AC, prevádzková teplota je v rozsahu od -20°C až do +70°C v štandarde, -40°C až +70°C, 0°C až +90°C voliteľne.

Pokyny k montáži a údržbe si stiahnete tu

ez

Elektrické pohony BERNARD CONTROLS typ SQ

Štvrťotáčkové pohony SQ pre pohon armatúr (guľové kohúty,uzatváracie klapky atď). Pohony sa využívajú v rôznych priemyselných aplikáciách (energetika,čistiarne odpadových vôd,papierenský,chemický priemysel...). Základné technické vlastnosti pohonov sú:
- prevádzkové zaťaženie podľa IEC 34 S4-30% ED alebo v prevedení Class III pre zaťaženie S4-50% ED, tepelná ochrana motoru, koncové spínače polohy, prídavné koncové spínače polohy, momentové spínače, manuálne ovládanie, optická signalizácia polohy, voliteľné integrované elektrické ovládanie Integral+, Posigam+,krytie IP67 ako štandard, IP68 na objednávku. Krútiace momenty elektropohonov sú v rozsahu 45 až 10000Nm, ovládacie napätie môže byť volitľné 24V AC/DC, 110V DC, 230V AC, 400V AC, prevádzková teplota je v rozsahu od -20°C až do +70°C v štandarde, -40°C až +70°C, 0°C až +90°C voliteľne.

Elektrické pohony BERNARD CONTROLS typ SD

Štvrťotáčkové pohony SD pre pohon armatúr (guľové kohúty, uzatváracie klapky atď). Pohony sa využívajú v rôznych priemyselných aplikáciách (energetika, čistiarne odpadových vôd, papierenský, chemický priemysel...) .Základné technické vlastnosti pohonov sú:
- prevádzkové zaťaženie podľa IEC 34 S4-30% ED alebo v prevedení Class III pre zaťaženie S4-50% ED, tepelná ochrana motoru, koncové spínače polohy, prídavné koncové spínače polohy, momentové spínače, manuálne ovládanie, optická signalizácia polohy, voliteľné integrované elektrické ovládanie Integral+, Posigam+,krytie IP67 ako štandard, IP68 na objednávku. Krútiace momenty elektropohonov sú v rozsahu 45 až 10000Nm, ovládacie napätie môže byť voliteľné 24V AC/DC, 110V DC, 230V AC, 400V AC, prevádzková teplota je v roz-sahu od -20°C až do +70°C v štandarde, -40°C až +70°C, 0°C až +90°C voliteľne.

Elektrické pohony BERNARD CONTROLS typ SD COMBI

Štvrťotáčkové pohony SD s prídavnou šnekovou prevodovkou pre pohon armatúr (guľové kohúty, uzatváracie klapky atď). Pohony sa využívajú v rôznych priemyselných aplikáciách (energetika, čistiarne odpadových vôd, papierenský, chemický priemysel...). Základné technické vlastnosti pohonov SD Combi sú:
- prevádzkové zaťaženie podľa IEC 34 S4-30% ED alebo v prevedení Class III pre zaťaženie S4-50% ED, tepelná ochrana motoru, koncové spínače polohy, prídavné koncové spínače polohy, momentové spínače, manuálne ovládanie, optická signalizácia polohy, voliteľné integrované elektrické ovládanie Integral+, Posigam+, krytie IP67 ako štandard, IP68 na objednávku. Krútiace momenty elektropohonov sú v rozsahu 1000 až 100000Nm, ovládacie napätie môže byť voliteľné 24V AC/DC, 115V DC, 230V AC, 400V AC, prevádzková teplota je v rozsahu od -20°C až do +70°C v štandarde, -40°C až +70°C, 0°C až +90°C voliteľne.

[12 3  >>