•  
  • slide2
  • slide3

Elektrické pohony BERNARD CONTROLS typ SD

  • File size: 415.61 KB

Štvrťotáčkové pohony SD pre pohon armatúr (guľové kohúty, uzatváracie klapky atď). Pohony sa využívajú v rôznych priemyselných aplikáciách (energetika, čistiarne odpadových vôd, papierenský, chemický priemysel...) .Základné technické vlastnosti pohonov sú:
- prevádzkové zaťaženie podľa IEC 34 S4-30% ED alebo v prevedení Class III pre zaťaženie S4-50% ED, tepelná ochrana motoru, koncové spínače polohy, prídavné koncové spínače polohy, momentové spínače, manuálne ovládanie, optická signalizácia polohy, voliteľné integrované elektrické ovládanie Integral+, Posigam+,krytie IP67 ako štandard, IP68 na objednávku. Krútiace momenty elektropohonov sú v rozsahu 45 až 10000Nm, ovládacie napätie môže byť voliteľné 24V AC/DC, 110V DC, 230V AC, 400V AC, prevádzková teplota je v roz-sahu od -20°C až do +70°C v štandarde, -40°C až +70°C, 0°C až +90°C voliteľne.