•  
  • slide2
  • slide3
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

CENTORK Files

Elektrické servopohony Centork Série 40C až 40F a 41C až 41F

 

Elektrické pohony CENTORK typ 40/41 predstavujú program moderných kompaktných viacotáčkových pohonov, určených na pohon armatúr s krútiacim momentom v rozsahu 15-4000 Nm. Pohony sú vybavené riadiacou jednotkou CENTRONIK, umožňujúcu lokálne ovládanie a reguláciu armatúry. Ovládacie prvky a napájanie elektrickou energiou (transformátory, relé, LED, elektronické dosky...) sú zahrnuté v jednotke Centronik. Jednotka Centronik je vybavená mikroprocesorom CPU a elektronickými doskami. Elektrický servopohon sa dá ovládať v režime LOCAL (lokálne ovládanie) pomocou tlačidiel, umiestnených na prednom paneli jednotky Centronik alebo v režime REMOTE (diaľkové ovládanie) ovládačmi, ako je napríklad SCADA, PLC alebo MASTER STATION pomocou zbernice FIELDBUS (voliteľné na objednávku). Základné vybavenie pohonov obsahuje 2 nastaviteľné spínače polohy, 2 momentové spínače proti preťaženiu, vyhrievanie vnútorného priestoru motora, blinker, mechanické koncové dorazy, optická signalizácia polohy, núdzové ručné ovládanie kolesom, napätie 230VAC alebo 280,400,415,500VAC. Doplnkovú výbavu predstavujú 2 prídavné spínače polohy, 2 tandémové momentové spínače atď. Štandartné krytie elektropohonov je IP67, pohony môžu byť dodané vo vyhotovení IP68 alebo pre pre zónu s nebezpečenstvom výbuchu podľa ATEX-II 2G Eex de IIC T4.

 

Elektrický servopohon CENTORK séria 400

 

Elektrické pohony CENTORK typ 400/401 predstavujú program moderných kompaktných viacotáčkových pohonov, určených na pohon armatúr s krútiacim momentom v rozsahu 15-4000 Nm. Základné vybavenie pohonov obsahuje 2 nastaviteľné spínače polohy, 2 momentové spínače proti preťaženiu, vyhrievanie vnútorného priestoru motora, blinker, mechanické koncové dorazy, optická signalizácia polohy, núdzové ručné ovládanie kolesom, napätie 230VAC alebo 280,400,415,500VAC. Doplnkovú výbavu predstavujú odporové vysielače polohy 100-10000ohmov, prúdové vysielače polohy 0-20mA/4-20mA resp. 0-10V, 2 prídavné spínače polohy, 2 tandémové momentové spínače atď. Štandartné krytie elektropohonov je IP67, pohony môžu byť dodané vo vyhotovení IP68 alebo pre pre zónu s nebezpečenstvom výbuchu podľa ATEX-II 2G Eex de IIC T4.

 

Elektrický štvrťotáčkový servopohon CENTORK séria 480

 

Elektrické pohony CENTORK typ 480 predstavujú program moderných kompaktných štvrťotáčkových pohonov, určených na pohon armatúr s krútiacim momentom v rozsahu 80-1100 Nm. Základné vybavenie pohonov obsahuje 4 nastaviteľné spínače polohy, 2 momentové spínače proti preťaženiu, vyhrievanie vnútorného priestoru motora, mechanické koncové dorazy, optická signalizácia polohy, núdzové ručné ovládanie kolesom, napätie 24VDC,230VAC alebo 400VAC. Doplnkovú výbavu predstavujú odporové vysielače polohy 100-10000ohmov, prúdové vysielače polohy 4-20mA, prídavné spínače polohy atď.

 

 

 

Elektrický štvrťotáčkový servopohon CENTORK séria 48A „Protiexplozívne vyhotovenie“

 

 

Elektrické pohony CENTORK typ 48A predstavujú program moderných kompaktných štvrťotáčkových pohonov pre zónu s nebezpečím výbuchu podľa ATEX-II 2 GD Ex d IIB T4, určených na pohon armatúr s krútiacim momentom v rozsahu 80-1100 Nm. Základné vybavenie pohonov obsahuje 4 nastaviteľné spínače polohy, 2 momentové spínače proti preťaženiu, vyhrievanie vnútorného priestoru motora, mechanické koncové dorazy, optická signalizácia polohy, núdzové ručné ovládanie kolesom, napätie 24VDC,230VAC alebo 400VAC. Doplnkovú výbavu predstavujú odporové vysielače polohy 100-10000ohmov, prúdové vysielače polohy 4-20mA, prídavné spínače polohy atď. Štandartné krytie elektropohonov je IP67, pohony môžu byť dodané aj vo vyhotovení IP68.

 

 

MODULAČNÝ OVLÁDAČ CENTRONIK

Elektrická regulačná jednotka Centronik je elektronická jednotka, ktorá je schopná ovládať činnosť elektrického servopohonu Centork v regulačnom režime prevádzky. Jednotka pozostáva z niekoľkých PCB (dosiek plošných spojov), ktoré obsahujú mikroprocesor, preto s touto jednotkou treba manipulovať veľmi opatrne. Regulačný režim jednotky Centronik má tri hlavné operačné módy, ktoré sa dajú zvoliť na prednom paneli pomocou výberového prepínača (selektora): LOCAL - miestne, REMOTE - diaľkovo a OFF – vypnuté. V polohe OFF – vypnuté, zostáva servopohon pripojený, ale nepracuje. V polohe LOCAL – miestne, regulačný režim Centronik vykonáva len operácie aktivované tlačidlami na čelnom paneli, rovnako ako v režime Centronik ON-zap/OFF-vyp.

V polohe REMOTE sa činnosť vykonáva pomocou diaľkových vstupov prijímaných cez užívateľský konektor, alebo sériovou linkou RS-485.