•  
  • slide2
  • slide3
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Categories starting with M

MVV-ISG (2)

MIVAL (1)

Items starting with M Files

Medziprírubová spätná klapka SFERACO 364

Medziprírubové spätné klapky typ 364/365 sú určené k montáži medzi príruby s mäkkým tesnením, pre svetlosti DN40-DN300, menovité tlaky sú PN10-PN16. Montujú sa do vertikálneho potrubia so smerom prúdenia média zdola nahor alebo do horizontálneho potrubia. Používajú sa na vodu, stlačený vzduch a ďalšie média s podľa typu použitého materiálu (vyhotovenie spätnej klapky je buď oceľové alebo nerezové, tesnenie NBR alebo VITON). Maximálna prevádzková teplota je u NBR 100°C a u tesnenia VITON do 200°C.

MODULAČNÝ OVLÁDAČ CENTRONIK

Elektrická regulačná jednotka Centronik je elektronická jednotka, ktorá je schopná ovládať činnosť elektrického servopohonu Centork v regulačnom režime prevádzky. Jednotka pozostáva z niekoľkých PCB (dosiek plošných spojov), ktoré obsahujú mikroprocesor, preto s touto jednotkou treba manipulovať veľmi opatrne. Regulačný režim jednotky Centronik má tri hlavné operačné módy, ktoré sa dajú zvoliť na prednom paneli pomocou výberového prepínača (selektora): LOCAL - miestne, REMOTE - diaľkovo a OFF – vypnuté. V polohe OFF – vypnuté, zostáva servopohon pripojený, ale nepracuje. V polohe LOCAL – miestne, regulačný režim Centronik vykonáva len operácie aktivované tlačidlami na čelnom paneli, rovnako ako v režime Centronik ON-zap/OFF-vyp.

V polohe REMOTE sa činnosť vykonáva pomocou diaľkových vstupov prijímaných cez užívateľský konektor, alebo sériovou linkou RS-485.