•  
  • slide2
  • slide3
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

CMO Files

Uzatváracie a regulačné klapky CMO

Prírubové klapky ME predstavujú najjednoduchšie, robustné a ekonomické riešenie ovládania prietoku na vtoku a výtoku z potrubia. Veľké počty takýchto ventilov pracujúce po celom svete pri rozličných tlakoch a prietokoch vody a svojimi dlhoročnými prevádzkovými skúsenosťami poskytujú dostatočnú záruku dlhodobej a spoľahlivej funkčnosti tohto typu ventilových jednotiek. Excentrické prírubové klapky vyrábané spoločnosťou CMO dvojnásobne excentrického typu, čo znamená, že os ovládacieho hriadeľa je vystredená voči priemeru aj voči boku otvoru a toto riešenie uľahčuje zatváranie ventilu. Takéto prírubové klapky s dvojnásobnou excentricitou sa používajú s rozličnými typmi ovládania: manuálne, pomocou elektromotora a pomocou hydrauliky. Vo väčšine prípadov je hydraulický pohon kombinovaný s protizávažím. Prírubové excentrické klapky sa používajú na núdzové funkcie a až na niekoľko výnimiek, hlavne pri menších priemeroch otvoru ventilu sa nepoužívajú na reguláciu prietoku. Táto pracovná funkcia sa neodporúča kvôli veľkým turbulenciám, vibráciám a kvôli možnému vzniku kavitácií, ktoré môžu vznikať vo ventile a v nasledujúcom potrubí. Všeobecne sa tento typ ventilov neodporúča na použitie pri prietokoch s rýchlosťou prúdu vyššou než je 4 metre za sekundu. Hlavnou oblasťou použitia týchto ventilov sú tlakové potrubia vo vodných elektrárňach, na prítoku a výtoku tekutín a na zatváranie prietoku v núdzových situáciách. Dĺžka telesa ventilu je relatívne krátka a spravidla je menšia, než je polomer rúry. Z vonku zaberá ventil pomerne malý priestor a jedine príruby a výstuže telesa ventilu prekračujú vonkajší priemer ventilu, takže sa dajú tieto ventily nainštalovať aj v úzkych priestoroch, ako napríklad v tuneloch alebo galériách vo vnútri priehrad a v zásade nie je potrebné stavať špeciálne komory, ako to býva nutné u ostatných podobných typov ventilov. Neodporúča sa trvale používať tento druh ventilov v čiastočne otvorenej polohe. Os rotácie klapky môže byť horizontálna alebo vertikálna, v závislosti od potrieb projektu, ale odporúčaná poloha je horizontálna, za účelom dosiahnutia lepšieho rozdeľovania vody pretekajúcej cez ventil.

Pokyny k montáži a údržbe si stiahnete tu.