•  
  • slide2
  • slide3
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

LUCAVAL Files

Nožové posúvače LUCAVAL

 

Nožové posúvače LUCAVAL sú jednosmerné/obojsmerné medziprírubové uzatváracie alebo regulačné uzávery určené pre rozsiahlu oblasť priemyselného použitia. Tvar telesa a sedla zaručuje dobré uzatváranie bez upchávania suspendovanými pevnými čiastočkami fluida v priemyselných aplikáciách, ako sú napríklad zariadenia na úpravu odpadovej vody, papierenský priemysel, elektrárne, cementárne, chemickýpriemysel, banský priemysel, priemysel potravinársky atď. Štandardné prírubové pripojenie armatúr je DIN PN10 a ANSI B 16.5 (trieda 150), iné prírubové pripojenia je možné dodať na požiadavku, napríklad:DIN/PN6, DIN/PN16, DIN/PN25. Ovládanie armatúr môže byť ručné alebo automatizované (pneumatický pohon, hydraulický pohon, elektrický pohon...), doplnková výbava môže byť napr. pozicionér, ovládací elektromagnetický ventil, jednotka na úpravu tlakového vzduchu, snímače koncovej polohy, núdzové ručné ovládanie. Štandartné materiálové vyhotovenie posúvačov LUCAVAL je kombinácia teleso GG25,nôž aisi304 alebo teleso aisi316, nôž aisi316. K dispozícii sú aj iné materiálové vyhotovenia, napríklad teleso z tvárnej liatiny GGG40 alebo celonerezové vyhotovenie z titánovej nerezi aisi316Ti. Tesniace materiály sú voliteľné podľa požiadaviek použitia posúvača, sú uvádzané u jednotlivých typov posúvačov a ich spôsobov použitia. Nakoľko sa v mnohých prípadoch jedná o špecifické prípady použitia posúvačov, odporúčame vždy konzultovať podmienky použitia posúvača so zastúpením výrobcu s cieľom presne určiť podmienky práce armatúry.